Plan zajęć na studiach dziennych
Podstawy Prowadzenia Projektu
Praktyka Projektowa

Poniedziałek


8.15 - 9.45 ZSO: Zarządzanie Sprawami Osobowymi
KZ: Kierowanie Zespołem
KW: Kierowanie Współpracownikami
wykład gościnny „Leadership" Roman Polko
10.15 - 11.45 Ćwiczenia integracyjne tworzenia zespołu, grupy 7-8 osobowe
Bogdan Lent, Roman Polko
13.15 - 14.45 Cechy charakteryzujące projekt, prowadzenie projektu, szanse i ryzyka, znaczenie stosowania metod, standardy międzynarodowe USA i Europy,
ZOC: Zarządzanie Osiągnięciem Celu
ZO: Zarządzanie Organizacją,
Bogdan Lent
15.15 - 16.45 Rozpracowanie zadania ZOC, ZO, grupy 7-8 osobowe
Bogdan Lent

Wtorek


8.15 - 9.45 ZPI: Zarządzanie Procesem Inwestycji
wykład gościnny Marzanna Gierczak
10.15 - 11.45 Opracowanie zadania ZPI, prezentacja wybranych 3 prac, grupy 3-4 osobowe
Bogdan Lent, Marzanna Gierczak
13.15 - 14.45 KP: Kontrola Postępu
ZJ: Zarządzanie Jakością
ZRP: Zarządzanie Rozwiązaniami Problemów
Bogdan Lent
15.15 - 16.45 Rozpracowanie zadania KP, ZJ, ZRP, grupy 3-4 osobowe
Bogdan Lent

Środa


8.15 - 9.45 ZZRR: Zarządzanie Rozwiązaniami Ryzyka
ZPZ: Zarządzanie Procesem zmian
ZI: Zarządzanie Integracją
ZZW: Zarządzanie Zasobem Wiadomości
ZPD: Zarządzanie Procesem Dokumentacji
Bogdan Lent
10.15 - 11.45 Opracowanie zadania ZRR, ZPZ, ZI, grupy 7-8 osobowe
Bogdan Lent
13.15 - 14.45 OW: Ocena Wyników
wykład gościnny Edzta Akritidou
15.15 - 16.45 Zastosowania OW, grupy 7-8 osobowe
Bogdan Lent

Czwartek

8.15 - 9.45 ZRK: Zarządzanie Rozwiązaniami Konfliktów
ZIM: Zarządzanie Informacją i Marketingiem
Bogdan Lent
10.15 - 11.45 Rozpracowanie zadania ZRK, ZIM, grupy 7-8 osobowe
Bogdan Lent
13.15 - 14.45 RWO: Rozwój Własnej Osobowości
wykład gościnny Wojciech Szukalski,
15.15 - 16.45 Rozpracowanie zadania RWO, grupy 7-8 osobwe
Plan pracy w semestrze, podział na grupy A-D
Bogdan Lent

Piątek
8.15 - 9.45 Omówienie zadań grupa A
Bogdan Lent
10.15 - 11.45 Omówienie zadań grupa B
Bogdan Lent
13.15 - 14.45 Omówienie zadań grupa C
Bogdan Lent
15.15 - 16.45 Omówienie zadań grupa D
Bogdan Lent

© 2009 Lent.ch AG