Polsko Szwajcarska Szkola Prowadzenia Projektów
Kadra
Dr inż. Bogdan Lent, profesor nadzwyczajny UTP
www.bogdan.lent@lent.ch

Absolwent I LO w Bydgoszczy, studia w Gliwicach, Zurychu i Hagen (promocja), Wykładowca Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bernie , Profesor Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku. Praktyk, prowadzący duże międzynarodowe projekty rządowe (Min. Obrony, Min. Finansów, Min. Spraw Wewnętrznych) i instytucji prywatnych w zakresie informatyki i telekomunikacji. Twórca nowatorskiego programu kształcenia kierowników projektów, prezes LentGroup Bern (Lent.ch AG Lent.pl SA, Lent e.K., Lent RO) autor książkek i publikacji nt. prowadzenia projektów, członek stowarzyszeń prowadzących projekty SPM (IPMA. Europa) i PMI (USA), grupy specjalnych zainteresowań Government PMI (USA),>HERMES.

Gen. dr inż. dypl. Roman Polko

Generał dywizji Wojska Polskiego, oficer dyplomowany wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych, doktor nauk wojskowych. Dowódca Formacji Specjalnej GROM, był doradcą Prezydenta Warszawy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Ks. dr Wojciech Szukalski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy

Absolwent KULu, w trakcie habilitacji, Rektor Seminarium Duchownego w Bydgoszczy. Praktyk, organizator całościowego rozwoju osobowości.

Mgr Edyta Akritidou

Główny księgowy polskiego przedsiębiorstwa amerykańskiego koncernu Smurfit Kappa, wieloletni praktyk w zastosowaniu Balance Scorecard w przedsiębiorstwie. Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Mgr Marzanna Gierczak

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i podyplomowych studiów w zakresie zarządzania. Od chwili wejścia w życie w 1994 ekspert polskiego prawa zamówień publicznych MSWiA, obecnie kierownik inspektoratu d/s nadzoru nad zamówieniami publicznymi Poczty Polskiej.

Mgr inż. Małgorzata Pinkowska
www.malgorzatapinkowska.lent.pl

Pracownik naukowy Lent.pl S.A. Bydgoszcz, doktorantka Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku, praca doktorska z zakresu znaczenia czynnika ludzkiego w prowadzeniu projektów ICT, po praktyce na Akademii Wojskowej przy Politechnice w Zurychu, ekspert w zakresie motywacji i wpływów międzykulturowych, absolwentka Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki, oraz studiów pedagogicznych Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Inż. Dorota Przekurat – Lewandowska

Kierownik ds. organizacyjnych i marketingowych BSPP, Pracownik na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki UTP Bydgoszcz, organizator wystawy podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki oraz kursów szkoleniowych w Instytucie Teletransmisji.

Cykliczne wykłady gościnne:

Prof. dr Andreas Ninck, BFH Bern, Szwajcaria
Prof. dr Stefan Seiler, MILAK, ETH Zurich, Szwajcaria
Prof. dr Somnuk Keretho, Uniwersytet Kasetsart, Bangkok, Tajlandia© 2004 Lent.ch AG